پاى مرغ ( منجمد )

مقدار :

4 کانتینر بیست فوت

پیغام :

5

کشور :

ایران /

توضیحات:

خريدار پاى مرغ منجمد هستم براى صادرات

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :