جو

محصول:

مقدار :

100 تن

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

تمایل به واردات جو از روسیه داریم.لطفا مارا از قیمت این محصول مطلع فرمایید.

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :