زعفران درجه 1

مقدار :

100 کیلوگرم

پیغام :

27

کشور :

ایران /

توضیحات:

زعفران درجه 1 ایرانی برای صادرات به کشور ایتالیا

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :