دسته‌بندی :

زعفران

مقدار :

100 کیلوگرم

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-25

7

پیغام :

دسته‌بندی :

چای و قهوه

مقدار :

1 کانتینر بیست فوت

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-08

2

پیغام :

محصول :

ورقه سیرخشک

دسته‌بندی :

صیفی جات

مقدار :

1 کانتینر چهل فوتی

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-08

2

پیغام :

محصول :

شمش سرب

دسته‌بندی :

سایر موارد معدنی

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-08

0

پیغام :

محصول :

خرمای خشک

دسته‌بندی :

خرما

مقدار :

1 کانتینر چهل فوتی

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-08-14

3

پیغام :

محصول :

هزارلا گاو

دسته‌بندی :

فراورده های گوشتی

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-10-18

2

پیغام :

محصول :

دستکش لاتکس

دسته‌بندی :

سایر موارد پزشکی

مقدار :

1 کانتینر بیست فوت

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-31

2

پیغام :

دسته‌بندی :

آلومینیوم

مقدار :

5000 تن

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-25

2

پیغام :

محصول :

اوره

دسته‌بندی :

انواع کود

مقدار :

10000 تن

زبان :

English

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-07-25

3

پیغام :

محصول :

نوشابه

دسته‌بندی :

نوشابه گازدار

مقدار :

10000 بسته

زبان :

فارسی

تاریخ اعتبار درخواست :

2017-09-30

2

پیغام :