درخواست آخرین قیمت

انتقال دهنده و دریافت کننده TDD-Cofdm با قابلیت حرکت مش بی سیم دوطرفه رمزگذاری شده
کولا ژو