مذاکره‌در‌مورد‌محصول

رسیور ویدویی بی سیم COFDM نظامی حرفه ای با سیستم کدگذاری AES دارای امنیت بالا