مذاکره‌در‌مورد‌محصول

انتقال دهنده و دریافت کننده TDD-Cofdm با قابلیت حرکت مش بی سیم دوطرفه رمزگذاری شده
لطفا مقدار مورد نظر را به لاتین تایپ نمایید