• نام‌شرکت :

  هکزا با مسولیت محدود

 • کشور :

  روسیه

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  سالیار صنعت پارس

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول