• نام‌شرکت :

  پارس کیمیا سلولز

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  صنایع پلیمرفرمان منطقه آزادانزلی

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  جهان پلاستیک آریا

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول