صادرات خدمات
صادرات خدمات

صادرات خدمات

صادرات خدمات از بخش های مورد توجه ، به منظور تسهيل صادرات کالا و نیز بخش صادراتى می باشد و از طريق آن ، بین توليدکننده و مصرف کننده ارتباط برقرار می شود. اهميت خدمات در حدی زیاد است که اگر اختلالی در آن ایجاد شود باعث کاهش کارایى شده و در جريان توليد و مصرف بازتاب‌ منفى خواهد داشت. از ويژگى ديگر این بخش ، می توان به توان و ظرفيت‌ تجارى آن اشاره نمود. در حال حاضر، دو سوم فعاليتهاى اقتصادى را بخش خدمات به‌ خود اختصاص داده است. رشد روز افزون تجارت در بخش خدمات نسبت به تجارت کالا سريعتر انجام می شود و علاوه بر این ، بیشترین نيروى کار در این بخش شاغل هستند. خدمات بخش مهمى از اقتصاد جهان مخصوصا ، کشورهاى در حال توسعه را تشکيل مى‌دهد. صنايع خدماتى در کشورها به‌ ويژه در کشورهاى کمتر توسعه يافته در حال افزايش است و حدود 45 درصد توليد ناخالص داخلى را به‌ خود اختصاص داده‌اند. بخش خدمات به دلیل اشتغال ‌زایى که دارد نسبت به بخش‌های ديگر مانند کشاورزى يا توليد صنعتى رشد بیشتری مى‌يابد. برای کشوری مانند نيجريه اين ميزان در حدود 39 درصد و کشور هنگ‌کنگ تا 89 درصد توليد ناخالص داخلى را شامل مى‌شود. در کشور ایران نیز این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صادرات خدمات در سطح جهانى

خدمات در بخشهایی از جمله ، تامين مالى و حمل و نقل کالاها نقش مهمى را در تجارت جهانى دارد. در سالهای اخیر به دلیل بهبود حمل و نقل در دنیا، امکان مبادله کالاهاى بيشترى به وجود آمد و کالاهايى مانند الوار،غلات و خدمات مربوط به آنها نيز در لیست کالاهاى تجارى قرار گرفتند. توسعه حمل و نقل هوايى ارزان سبب رونق جهانى گردشگران شده ، طوریکه درآمد ارزى اين بخش در بعضى از کشورها از درآمد تجارت کالا نيز بالاتر می رود. با توجه به يکسان‌ سازى ارتباطات و فن‌آورى‌هاى رايانه‌ای ، تجارت مجازى انواع خدمات بين کشورها امکان‌پذير شده و حتى سبب تبدیل فعاليت‌هاى صادراتى به ساير خدمات جديدتر مانند خدمات حرفه‌اى و کسب و کار شده است. بازاریابی خدمات بسیار حائز اهمیت است و باید سه اصل مهم را مورد توجه قرار دهیم ، نخست گزینش بازارها ، دوم ورود به بازارها وسومین اصل تداوم حضور در بازارها است. دو نکته مهم در رابطه با بخش خدمات چه در ایران و چه در بسیاری از کشورها که مورد توجه قرار نگرفته است مدیریت درست خدمات و بازاریابی آن می باشد.

خدمات در بخشهایی از جمله ، تامين مالى و حمل و نقل کالاها نقش مهمى را در تجارت جهانى دارد. در سالهای اخیر به دلیل بهبود حمل و نقل در دنیا، امکان مبادله کالاهاى بيشترى به وجود آمد و کالاهايى مانند الوار،غلات و خدمات مربوط به آنها نيز در لیست کالاهاى تجارى قرار گرفتند. توسعه حمل و نقل هوايى ارزان سبب رونق جهانى گردشگران شده ، طوریکه درآمد ارزى اين بخش در بعضى از کشورها از درآمد تجارت کالا نيز بالاتر می رود. با توجه به يکسان‌ سازى ارتباطات و فن‌آورى‌هاى رايانه‌ای ، تجارت مجازى انواع خدمات بين کشورها امکان‌پذير شده و حتى سبب تبدیل فعاليت‌هاى صادراتى به ساير خدمات جديدتر مانند خدمات حرفه‌اى و کسب و کار شده است. بازاریابی خدمات بسیار حائز اهمیت است و باید سه اصل مهم را مورد توجه قرار دهیم ، نخست گزینش بازارها ، دوم ورود به بازارها وسومین اصل تداوم حضور در بازارها است. دو نکته مهم در رابطه با بخش خدمات چه در ایران و چه در بسیاری از کشورها که مورد توجه قرار نگرفته است مدیریت درست خدمات و بازاریابی آن می باشد. اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه خدمات است ، اما باید بدانید که هر خدمتی ، صادراتی نیست. برای مثال اگر یک سازمان تولیدی را در نظر بگیرید ، بجز بخش تولید ، بقیه بخش ها مانند تدارکات ، انبارداری ، مالی ، حسابداری ، فروش وسایر بخش ها جزء خدمات هستند و می توان نتیجه گرفت که از کالای خالص تا موارد مرتبط با کالا خدمات محسوب می شوند. نقش خدمات در کل روند توسعه ناشى از سه نوع می باشد. نوع اول، ارتباطات دور است. دومين نوع خدمات تخصصى حرفه‌اى و کسب و کار است. سومين نوع ، خدمات آموزشى و تحصيلى براى تأمين نيروى کار ماهر است. تجارت جهانى خدمات وابسته به شرکت‌های بسيار بزرگ است و حداقل 50 درصد تجارت بين شرکت‌ها ، از يک شعبه به شعبه ديگر انجام می گیرد و اگر دغدغه ای داشته باشند در متن مذاکرات گنجانده می شود ، ولی برای شرکت‌هاى کوچک و متوسط این دغدغه ها مورد توجه قرار نمی گیرد و در ارتباط با تحليل آن ، موضوعات مختلفى وجود دارد که صادرات خدمات را از صادرات کالا متفاوت ‌تر نشان می دهد .دلیل با اهمیت این موضوع ، از طرفی سبب معرفی فرهنگ آن کشور و زمینه ای برای حضور متخصصین در پروژه های حرفه ای می شود و از سوی دیگر زمینه ورود کالاهای صادراتی با کیفیت بالا را در کشورهای دیگر مهیا می نماید.

صادرات خدمات در ایران

خدمات فنی و مهندسی در واقع برای ایران یک مزیت مهم به شمار می آید. در اصل مجموعه فعالیت های ترانزیت ، فنی و مهندسی ، بانکداری ، مشاوره ساخت وساز ، مشاوره دانش و فعالیت های مرتبط را شامل می شود. فعالیت ها در خدمات شامل شاخصه ای مهم می باشند که با دانش ارتباط تنگاتنگی دارند و کشورهایی که سهم بیشتری از دانش داشته باشند ، می توانند سهم خدمات بیشتری را بدست آورند. ایران با وجود داشتن اولین رتبه ها در شاخص های لازم ، برای جذب گردشگر در دنیا سهم کمتری را در این حوزه به خود اختصاص داده است. علت ضعف در این حوزه قطع ارتباط با شبکه های بین الملل می باشد و اگر در کشوری تعداد توریست ها افزایش داشته باشد ، عواملی مانند آژانس ها ، تشویق و بازاریابی هستند که برای آن کشور توریست فراهم آورده است. با توجه به امکاناتی که ایران دارد اگر بتواند ارتباط جهانی را تقویت نماید ، در همه حوزه ها ،صادرات خدمات می توان داشت. از نیازهای خدماتی کشورهای همسایه که از ایران باید مطلوبترین استفاده را نمایند ، خدمات پزشکی و صادرات آن می باشد. با پیشرفت های پزشکی در ایران در حال حاضر بسیاری از کشورها از توانایی این حوزه بهره مند می شوند.

کلمات مرتبط:

صادرات کالا صادرات محصولات صادرات خدمات صادرات تجهیزات صادرات دستگاه