صادرات به لبنان

لبنان

لبنان به عنوان یک کشور خاورمیانه ای از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با اسرائیل هم مرز است و از غرب با دریای مدیترانه حدود ۲۲۵ مرز ساحلی دارد.
 پایتخت آن، شهر بیروت می باشد که بیش از نیمی از لبنانی ها در آن زندگی می کنند.
 جمعیت لبنان در سال ۲۰۱۵ حدود ۶ میلیون نفر تخمین زده شده است.
 کشور لبنان جمهوری است و سیستم سیاسی در آن نیز، پارلمانی است. نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور می باشد.
 ۶۰  درصد از جمعیت لبنان مسلمان و  ۴۰  درصد مسیحی هستند.
 زبان رسمی لبنان عربی است.
لیره واحد پول کشور لبنان است که به اختصار LBP نامیده می شود. لیرهٔ لبنان به صد پیاستر تقسیم می شود، اما به دلیل تورم از پیاستر استفاده نمی شود.
اقتصاد لبنان به بخش خدمات كه شامل بازرگانی، حمل و نقل، جهانگردی و بانكداری می شود وابستگی زیادی دارد. اين در حالي است كه بيش از 3/1 توليد ناخالص ملی اختصاص به اين امر دارد. سال 1943 همزمان با به استقلال رسيدن لبنان، از مهمترين سياست های اتخاذ شده، توجه كافی به امور كشاورزی و صنعتی كشور بود اما تا به امروز بخش های بازرگانی و خدمات بخش اعظم و اساسی توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اند.

کلمات مرتبط:

صادرات به عراق صادرات به روسیه صادرات به افغانستان صادرات به ترکیه صادرات به اروپا صادرات به پاکستان صادرات به ترکمنستان صادرات به آذربایجان صادرات به هند صادرات به چین صادرات به آمریکا صادرات به امارات-دبی صادرات به قزاقستان صادرات به تاجیکستان صادرات به سوریه صادرات به عمان صادرات به ارمنستان صادرات به دبی صادرات به آفریقا صادرات به ازبکستان