صادرات به قرقیزستان

جمهوری قرقیزستان

جمهوری قرقیزستان در قسمت شمال شرقی آسیای مرکزی واقع شده است و از شمال با قزاقستان، از جنوب با تاجیکستان، از غرب با ازبکستان و از شرق و جنوب شرقی با چین همسایه و هم مرز است.
پایتخت و بزرگ ترین شهر آن بیشکک است.
جمعیت این کشور حدود ۵٫۵ میلیون نفر است که حدود ۶۹ درصد آن را قرقیزها، ۱۴ درصد را ازبک ها و ۹ درصد را روس ها تشکیل می دهند.
حکومت کشور قرقیزستان جمهوری پارلمانی می باشد.
اکثریت جمعیت قرقیزستان را مسلمانان تشکیل می دهند. در این کشور ترکان به طور سنتی مسلمان هستند و اقلیت روس دارای دین مسیحی اند.
در قرقیزستان روسی و قرقیزی هر دو زبان های رسمی کشور هستند. زبان قرقیزی از شاخه زبان های ترک تبار است.
واحد پول کشور قرقیزستان سوم می باشد که به اختصار KGS نامیده می شود.
این کشور گرچه منابعی از طلا و اورانیوم و فلزهای کمیاب دارد ولی اقتصادش عمدتاً با تجارت و از جمله صدور کالاهای بومی و به خصوص باز صدور کالاهای چینی به جمهوری های آسیای میانه وابسته است.

کلمات مرتبط:

صادرات به عراق صادرات به روسیه صادرات به افغانستان صادرات به ترکیه صادرات به اروپا صادرات به پاکستان صادرات به ترکمنستان صادرات به آذربایجان صادرات به هند صادرات به چین صادرات به آمریکا صادرات به امارات-دبی صادرات به قزاقستان صادرات به تاجیکستان صادرات به سوریه صادرات به عمان صادرات به ارمنستان صادرات به دبی صادرات به آفریقا صادرات به ازبکستان