صادرات به اردن

اردن

کشور اردن از شمال با سوریه ، از جنوب و شرق با عربستان سعودی، از غرب با اسرائیل مرز مشترک دارد. مساحت اصلی این کشور را بیابان های بی آب و علف تشکیل می دهند. پایتخت این کشور، شهر امان است. جمعیت اردن در سال 2013 حدود 6.5 میلیون نفر بوده است. حکومت کشور اردن پادشاهی مشروطه است. 98% مردمان این سرزمین از نژاد عرب هستند و مذهب 92% آنها مسلمان سنی است. زبان رسمی این کشور زبان عربی است اما زبان انگلیسی نیز در این کشور رایج می باشد. واحد پول این کشور دینار است که به اختصارJOD نامیده می شود.

کشور اردن به دلیل منابع محدود طبیعی اقتصادی وابسته به کشورهای خارجی دارد. یکی از مشکلات اصلی که اقتصاد اردن را به خطر می اندازد کسری بودجه سالانه به دلیل واردات گسترده نفت خام و تاثیرات ناشی از نوسانات قیمت آن است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 ، 35.83 میلیارد دلار امریکا بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در اوایل سال 2015 تا 3.3 نیز رسید.

اردن در سال های اخیر اقدامات گسترده ای در جهت اصلاحات ساختارهای اقتصادی با کمک نخبگان سیاسی خود انجام داده است. اقداماتيی همچون خصوصی سازی، انعقاد موافقت نامه هاي تجاری آزاد با آمريكا و اروپا و حمايت از سرمايه گذاري خارجی که موجب رشد شاخص های اصلی اقتصادی و توسعه روابط با كشورهای غربی و سایر کشورها شده است. کشور ایران و اردن در راستای تحقق منافع مشترک دو کشور به تاسیس اتاق مشترک تجارت و سایت مشترک سرمایه گداری به گفتگو پرداخته و در جهت پیشرفت روابط تجاری دو کشور به توافق رسیده اند.

کلمات مرتبط:

صادرات به عراق صادرات به روسیه صادرات به افغانستان صادرات به ترکیه صادرات به اروپا صادرات به پاکستان صادرات به ترکمنستان صادرات به آذربایجان صادرات به هند صادرات به چین صادرات به آمریکا صادرات به امارات-دبی صادرات به قزاقستان صادرات به تاجیکستان صادرات به سوریه صادرات به عمان صادرات به ارمنستان صادرات به دبی صادرات به آفریقا صادرات به ازبکستان