معرفی کشورهای هدف بازار ایران برای توسعه صادرات محصولات ایرانی

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی است که متشکل از صادرات و واردات محصولات نفتی و غیر نفتی می باشد. ایران دارای بازاری بزرگ با پتانسیل هرگونه صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان است که بخش عمده ای از این بازار به محصولات غیر نفتی اعم از عسل، زعفران، خرما، فرش و... که بسیار مورد تایید بازار های جهانی هستند، تعلق دارد. تجار ایرانی با در دست گرفتن این بازار و رونق صادرات و واردات محصولات ایرانی توانسته اند هرچه بیشتر به رشد و توسعه اقتصاد ایران کمک کرده و محصولات ایرانی را خارج از این مرز و بوم به همگان معرفی کنند.با شناسایی بازارهای جهانی و معرفی محصولات ایرانی موجبات ترغیب کشورهای مختلف برای حضور و همکاری با ایران در جهت توسعه صادرات و واردات محصولات متنوع و مرغوب ایرانی فراهم شده است . که این امر باعث شده است که یکسری از کشورها، مورد هدف تجار ایرانی قرار گیرند . در این بخش به معرفی تعدادی از این کشور ها که شامل وسعت، زبان، دین، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی و بازار صادرات و واردات می شوند، می پردازیم.